Terapi hos mig

” Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”, citat Den lille prins (Antoine de Saint-Exupéry)

Mit terapeutiske rum er et værens- og hjerterum. Her er der plads til, at du kan være dig, lige præcis, som du er. Med alt hvad du har. Her er der mulighed for at kaste masken af sig for en stund og blive set i alle de lag, der måske ikke er blevet set før. Det er et modets rum, hvor sårbarheden har lov til at folde sig ud og med sin styrke skabe klarhed over dét, der kan opleves svært og smertefuldt.  Og det er ikke mindst et nysgerrighedens rum, hvor der bliver kastet lys på de skygger, der har sit eget liv inde i krop, sind og sjæl og som kan lave rav i den, så længe de ikke er blevet opdaget og er blevet integreret på ny.

Her er alle de inderste og dybeste længsler og inderste sårbarheder velkomne. Her kan du læne dig ind, og opleve dig støttet og båret præcis som dén, du er. Her er alle skygger og egolag også velkomne. De længes sådan efter at blive set og hørt og få deres besyv med i den måde, du lever dit liv på. Egolaget – eller forsvaret – beskytter os og er blevet skabt på tidspunkter i vores liv, hvor der var behov for beskyttelse af sårbarheden. Jeg har meget stor respekt for de lag, der beskytter dig. Intet hverken kan eller skal slippes, før det er parat til det.

I det terapeutiske rum hos mig, er det vigtigt, at dét, du kommer med, udfoldes og kigges på i en omsorgsfuld atmosfære i et tempo, der passer til dig. Mange af de uopdagede lag i os er førsproglige og kropsligt lagrede og det tager derfor både tid og kræver nænsomhed, at få det ud i lyset og få det integreret som en del af sin bevidsthed. Ofte skal man rundt om tingene rigtig mange gange, før det begynder at fæstne sig på nye måder, der også får de nye indsigter til at lande i de daglige handlinger, tanker og følelser. Men når de gør, så er det også med til at skabe basis for mere styrke og kærlighed til både sig selv og i relationerne til andre mennesker. Derfor vil jeg altid anbefale, at når man starter i terapi, så starter man i et terapeutisk forløb, som strækker sig over noget tid. Terapi i dybden er også terapi i længden.

Kroppen er i allerhøjeste grad med i den proces, der trædes ind i, når vi arbejder integrativt med terapien. Kroppen er ekstremt klog og husker alt dét, som vores ego gerne vil glemme. Den husker, hvordan tingene føltes lige i det øjeblik, de blev følt. Med den kloge krop, som et vigtigt og værdifuldt vindue til sorg, længsel, traumer, omsorgssvigt, stress- og angstfaktorer mv., kan vi komme ind og arbejde dybt. Kropsterapien er en dybt integreret del af vores måde at arbejde på. Det foregår som fx bevidst arbejde med grundbevægelser, reikihealing på briksen, hvor der skabes flow imellem de forskellige chakras og det er den konstante pendulering mellem sansninger i kroppen og mentaliseringen, der fx foregår, når opdagelser bliver gjort igennem gestaltede landskaber på gulvet og disse integreres i vores cellebevidsthed.

I mit terapeutiske rum arbejder vi med at se på, hvad der lever i dig ud fra en række af forskellige oplevelsesorienterede værktøjer – ud over samtale og kærligt nærvær. Det er meget virksomt med egne øjne at se dét, der nu engang er og lever i ens indre, i en opstilling udenfor sig selv. Jeg bruger filtstykker, sten, figurer, tegneterapi, forskellige former for opstillinger på gulvet, visualiseringer, guidninger, meditationer, chakraproces-dans og kropsarbejde/energiarbejde på briksen.

Jeg søger at skabe et rum, der kan invitere dig til at gå ind i en proces i retning af at se tingene med åbne, modige øjne, mærke dem og få dem integreret på ny. Det er her gaverne viser sig. Gaver i form af fornyede indsigter, visdom, selvomsorg, større selvforståelse, taknemmelighed for de livserfaringer, man får i livet, større accept af sig selv og andre og i sidste ende et mere roligt indre.

I mit terapeutiske rum er du velkommen præcis, som du er.

Terapi er for dig:

 • der oplever, at du ofte falder ned i tunge, sorte huller.
 • der er stresset og ikke kan finde roen.
 • der føler dig “ved siden af dig selv”.
 • der oplever, at livet er angstfremkaldende.
 • der føler, at du lever et uautentisk liv, som du sidder fast i.
 • der længes efter at lære dig selv bedre at kende.
 • der oplever eksistentiel meningsløshed.
 • der har svært ved at sætte grænser.
 • der tager for meget ansvar, som ikke er dit.
 • der ikke ved, ”hvem du selv” er.
 • der oplever, at relationer kan være svære – i familien, mellem venner, i parforhold.
 • der føler, at livet er en labyrint, som du er faret vild i.
 • der bare føler, at terapi kunne være en udviklingsvej for dig

Hvis du tror at terapi hos mig kunne være noget for dig, så gå til kontaktsiden her og ring eller skriv til mig.

Læs om min uddannelse på Tobiasskolen her:

https://www.tobias-skolen.dk/